2 de jul. 2013

Integration, Sherman Alexie

Comença el recull dels millors autors americans joves (joves quan es va fer el recull l’any 96, clar, ara aquesta etiqueta els queda petita) amb una interessant nota editorial d’Ian Jack on ens mostra l’arbitrarietat dels criteris en els concursos literaris, el fet que, si no està el premi ja donat d’avantmà, guanya un autor com pot guanyar un altre: tot depèn del moment que el jurat llegeix el text, les ganes amb les quals ho fa, els seus prejudicis… ens mostra, també, una diferència entre un recull d’aquest estil fet al Regne Unit i a Amèrica: la narrativa és clarament diferent, els americans tendeixen a la regionalització, a la claredat, a explicar històries, mentre que els britànics defugen els acotaments geogràfics, escriuen de manera obscura i rebuscada obviant la història i explicant més l’ambient. Totes dues maneres són vàlides. Depèn d’allò que volguem llegir.

El primer conte, aquest Integration, comença molt bé: passa d’allò general, la descripció de l’hospital sense utilitzar els articles (ni determinats ni indeterminats) per a mostrar-ne la seva universalitat, a allò més concret (amb la introducció dels articles indeterminats: “an Indian family of four” (16)) per acabar amb allò individual, particular: “the Indian woman…” (16). I, entremig, l’estremidora imatge d’aquest vell desconegut, perdut i descalç: “searching for a pair of moccasins he lost when he was twelve years old.” (16).
De l’universal al particular, passant per la pèrdua de la humanitat.

What are you thinking? The girls always asked Jon. But John knew the girls really wanted to tell John what they were thinking.” (21) Exacte. “John’s thoughts were merely starting points for a longer conversation.” (21)

Bon relat sobre el procés d’integració forçat (i sovint fracassat) dels indis autòctons a la societat americana. En aquest cas a través d’una adopció. Llàstima, però, que aquest fragment de text forma part d’una novel·la anomenada Indian Killer. Llàstima perquè com a peça sola funciona. Té una força narrativa molt bona. Introduït en un text més llarg deu ser una mera descripció per entendre l’origen d’aquest Indian Killer. Una llàstima, la veritat.
___________
Sherman Alexie, Integration (Granta)
Començat_ 06/04/13  /  Acabat_ 14/04/13   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada