7 de juny 2013

El espacio vacío, Peter Brook

Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral.” (11) Comença, delimitant conceptes, Brook. I no s’equivoca. El teatre no és necessàriament cortines, grans decorats i profusa il·luminació. El teatre no demana de tant per a ser-ho. Creure això és un producte de la e(in)volució humana. La vida no demana de tant per a ser-ho, tampoc. Mirem sinó les teories del decreixement.

El público busca en el teatro algo que pueda calificar como mejor que la vida.” (14) No recordo ni qui, ni on, però vaig sentir com un autor teatral (o un crític citant a un autor teatral) afirmava que a la vida passen poques coses realment excitants o meritòries i que en les dues hores que dura una funció teatral ell/a intenta agrupar-les, mostrar ràpidament (i de manera exagerada, si convé), la vida. La gent va al teatre per molts motius: per a distreure’s, per sentir emocions (còmiques, tràgiques), per a reflexionar, per buscar respostes… El que està clar és que no hi ha cultura teatral i a la majoria de la gent que va al teatre els costa un esforç el fer-ho i, ho fan esperant rebren alguna cosa a canvi. Només cal que escollin aquella funció que els doni allò que busquen.

Una palabra no comienza como palabra, sino que es un producto final que se inicia como impulso estimulado por la actitud y conducta que dicta la necesidad de expresión.” (16) Diu una frase de Brook que en Paco (l’ànima caritativa que m’ha deixat i impulsat a llegir aquest llibre) ha subratllat. I és una frase interessant. Una reflexió que comparteixo, però no puc evitar plantejar-me si m’hi he fixat per ella mateixa o bé pel fet que estava subratllada. Probablement mai ho sabré. Res: el poder de la PNL que ja fa temps que intento aplicar a la representació de les meves obres.

Los mejores dramaturgos son los que menos acotan. Reconocen que las acotaciones son probablemente inútiles.” (17) Doncs em deixa més tranquil. Ja no he de patir per no ser el millor dramaturg (que tampoc ho feia), ja sé que, per definició, no ho puc ser. Em treu un pes de sobre. Durant el muntatge de Els Convidats, el seu director es queixava de les moltíssimes acotacions que hi havia en el meu text i em digué que no les seguiria totes. Clar que no: no cal seguir-les. Són només una mostra de la meva visió del text, la teva pot ser completament diferent. Tot i que és una mica com el tema de la frase subratllada, un cop ja has vist una possible lectura, és difícil fer la teva de manera neutra.

Un dels problemes principals del teatre actual: el poc temps que es concedeix per al muntatge de les obres: “el sentido común nos dice que si de modo sistemático los ensayos no pasan de tres semanas, la mayor parte de los elementos se resienten. No cabe la experimentación ni es posible el verdadero riesgo artístico.” (24) Per això moltes de les obres que veiem a grans teatres, amb grans actors, no deixen de ser un exercici estilístic. Impecable, això sí, però sense sorpreses. “El director, al igual que el actor, ha de entregar la mercancía o le despiden.” (24) Aquesta sembla ser la trista realitat actual: el teatre és també una mercaderia que es compra i ven al mercat de les nostres vides.

La paradoxa del teatre comercial: “mientras que cada vez asiste menos público, cada vez es mayor la suma recaudada, hasta que finalmente el último millonario que quede pagará una fortuna por una representación que le tendrá a él como único espectador.” (25)

El teatro no admite piedad, no hay en él lugar para el error o el desperdicio.” (43)
Tal i com indica el propi Brook, en una novel·la el lector pot obviar aquelles pàgines o capítols que no l’interessen, però en el teatre no. I aquest és un dels grans perills del teatre: perdre els espectadors. No només pels espectadors, sinó per la reacció en cadena que això genera, pel fet que els actors s’adonen que el públic no els acompanya i la seva actuació se’n resenteix i llavors encara perden més espectadors.

En teoría pocos hombres hay tan libres como el dramaturgo, quien puede llevar el mundo entero al escenario.” (49)

Si se deja hablar a una obra puede que no emita sonido alguno.” (53) Per això Tu i Jo ens murmurava històries amb veu finíssima i vam haver d’arrencar-li el so a base de canvis, adaptacions i modificacions. Un so que va servir per aquells actors que, lògicamant, seria un de totalment diferent per a uns altres. Ja ho deia Derrida, el text està mort fins que no és ressuscitat per un lector; és a dir, fins que algú no li dóna un significat, un text (una obra) és buida.

Frase ja trobada en la lectura de Grotowski però que cal repetir aquí i tantes vegades com siguin necessàries: “En cierto sentido, el director es siempre un impostor, un guía nocturno que no conoce el territorio y, no obstancte, carece de elección, ha de guiar y aprender el camino mientras lo recorre.” (54)

Lo que  en el mundo se llama teatro es el disfraz de una palabra en otro tiempo plena de sentido.” (56) I afegeix: “teatros, actores, críticos y público están trabados entre sí en una máquina que rechina, pero que nunca se detiene.” (56)
I amb aquesta reflexió sobre el teatre, sobre la necessitat de plantejar-nos-el, de veure’n les seves possibilitats i la necessitat de reformular-lo, acaba el primer apartat. Una més que interessant crítica a aquest “Teatre mortal” que omple els nostres escenaris.


El espectador es un socio que ha de olvidarse y, al mismo tiempo, tenerlo siempre en la mente.” (75) En el moment de crear una obra, l’espectador ha de ser ignorat, altrament la llibertat del dramaturg es veuria coaccionada o, si més no, modificada. Un cop comencen els assajos, el director ha de tenir consciència dels espectadors, però els actors els han de seguir ignorant: no poden acutar de cara als espectadors, sinó representar l’obra, viure-la. Si ho fan així, els espectadors ho agrairan molt més.

El emplear un lenguaje ilógico, mediante la introducción de lo ridículo en el discurso y de lo fantástico en la conducta, un autor del teatro del absurdo se adentra en otro vocabulario.” (77) O, per posar-ho en termes kuhnians, “canvia de paradigma”. No necessàriament vers un paradigma millor que farà avançar el teatre (seguint la comparació kuhniana), sinó un de diferent que mostra les altres possibilitats de comunicació.

El teatro del absurdo no buscaba lo irreal por buscarlo. Empleaba lo irreal para hacer ciertas exploraciones, ya que observaba la falta de verdad en nuestros intercambios cotidianos, y la presencia de verdad en lo que aparecía traído por los pelos.” (77)

Un teatro sagrado no sólo muestra lo invisible, sino que también ofrece las condiciones que hacen posible su percepción.” (82) Perquè, tal i com comenta Brook, no n’hi ha prou en generar una emoció, cal donar-li continuïtat, forma. Sinó és mera anècdota. Veure l’invisible uns segons per tornar-ho a perdre.

Cuando atacamos a Beckett por su pesimismo, nos convertimos en personajes de Beckett atrapados en una de sus escenas.” (86) En canvi, segueix Brook, “cuando aceptamos las afirmaciones de Beckett tal como son, repentinamente todo se transforma.” (86) Podem riure amb l’amor frustrat del protagonista de El primer amor, o amb l’espera inefable de Vladimir, Estragó, Pozzó i Lucky.

Fígaro, Falstaff o Tartuffe satirizan y revelan la realidad mediante la risa, y el propósito del autor es lograr un cambio social.” (105)

Analitzant el final del Rei Lear, Brook es qüestiona: “¿Qué quiere decir Shakespeare? ¿Qué intenta enseñarnos? ¿Quiere decir que el sufrimiento ocupa un lugar necesario en la vida y que vale la pena cultivarlo debido al conocimiento y desarrollo interior que aporta, o bien desea hacernos entender que la época del inmenso sufrir ha acabado y que nuestro papel es el de los eternamente jóvenes?” (140) I respon encertadament el propi Brook: “Sabiamente, Shakespeare se niega a contestar.” (140) Exacte, hi ha preguntes que no poden ser contestades, que potser tampoc cal que siguin contestades, però que cal que siguin fetes, plantejades, debatudes…

En el moment de muntar una obra, “el primer ensayo es siempre algo parecido a la conducción de un ciego por otro ciego.” (157) Ningú sap molt bé de què va tot plegat ni com anirà. De fet, “la finalidad de la reunión es preparar la labor del segundo encuentro.” (157) I, efectivament, és així. El primer dia es pot llegir el text, es poden fer proves per decidir quin actor farà quin paper… però no hi ha res segur i tot està predestinat a canviar 10.000 vegades abans del dia de l’estrena. Un clar cas n’és Avui és gairebé mai, que va començar com una obra per a sis actors que representaven una vintena de personatges i va acabar sent una obra de quatre actors fent-ne 13.

Todo actor está dispuesto a interpretar escenas de muerte, a ellas se lanza con tal abandono que no se da cuenta de que no sabe nada en absoluto sobre la muerte.” (176)

Mientras sigamos creyendo –aunque sea de manera oculta– que las máscaras grotescas, los maquillajes acentuados, los trajes hieráticos, la declamación, los movimientos de ballet, son de algún modo ritualistas por derecho propio y, en consecuencia, líricos y profundos, nunca saldremos de la tradicional rutina del arte teatral.” (177) I no puc evitar pensar en una versió desafortunada de La cantant calva en la qual s’intentava suplir amb maquillatge la manca de ritme, coordinació, gràcia i encert del muntatge.

Presenciar el estreno de la obra que se ha dirigido es una extraña experiencia […] situado entre el público, una parte de uno mismo reacciona como éste y se dice: “me aburro”, “ya lo ha dicho antes”.” (189) I si ho diu ell, doncs ja no em sento tan malament per haver tingut pesaments semblants. Potser no en les estrenes però sí en algunes de les següents representacions. Un pensament que, lògicament, obliga a mirar al voltant, a les cares dels espectadors esperant trobar-hi interès, il·lusió… a vegades hi és i tot té sentit. Altres vegades no, i descobreixo que hi ha coses que no funcionen i que convé pulir.

Siempre que se tiene un verdadero fracaso crítico existe un pequeño grupo de entusiastas, y la última representación se despide con aplausos. Todo ayuda a condicionar al público.” (193)

La verdad es que no hay razón alguna para que el público se precipite hacia la salida en cuanto acaba la representación; muchas personas aceptaron nuestra sugerencia, permanecieron sentados durante diez o más minutos y luego de manera espontánea comenzaron a hablar entre sí. Esto me parece un final más natural y saludable a una experiencia compartida que la prisa en salir.” (194)

¿Qué queda al terminar una representación?” (201) És a dir, què en recordem d’aquella experiència teatral passats uns dies, uns mesos, uns anys?

Unas pocas horas podrían modificar mi forma de pensar para siempre.” (201)

En el teatro, la verdad está siempre en movimiento.” (207) Res és fixe, estàtic, inamovible. Tot, sempre, torna a començar. Aquí rau la seva gràcia. Aquí rau, també, el seu perill.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada