2 de gen. 2014

Com ens veiem davant del tercer mil·lenni? Marta Doltra

Per a poder respondre la pregunta del títol, Doltra en formula una altra tant o més difícil de respondre: què és l'home? Aquesta pregunta sense resposta, font de milers i milers de discussions filosòfiques i antropològiques, ella la intenta afrontar (que no respondre, espero que no sigui tan agosarada) des de cinc punts de vista clàssics:

"-L'home com a conjunt d'impressions inconnexes. David Hume
-L'home com a conjunt de personalitats múltiples. Thomas Schelling
-La societat contra l'instint de l'home. Herbert Marcuse
-L'home esquizofrènic. Gilles Deleuze
-L'home, plec i resistència contra les dificultats i l'absurd extern. Michel Foucault" (209-10)

"Qui demana que el govern restringeixi el comportament de les persones "pel seu bé"? Generalment, els que no sofreixen la restricció." (216) El cinisme de les classes dirigents i benestants. Els Bàrcenas, Millets, Urdangarins, Camps i demés que encara no coneixem: promulguen unes lleis o es mostren a favor d'unes lleis que ells no compleixen. I afegeix: "les lleis actuen per als interessos de la societat o dels dirigents de la societat, i sempre beneficien uns i no uns altres." (216)

"L'absurd, que és l'únic sentit al qual podem accedir, es fa present a tot arreu i manifesta la quantitat de cops, deformacions, i elements inconscients que ens separen d'un pretès i impossible coneixement nítid de les coses." (217). Aquesta afirmació em remet a la crítica constant que no em cansaré de fer a l'assertivitat categòrica de les ciències: la seva afirmació que coneixen el món tal i com és. Mentida. L'intueixen tal i com els instruments tecnològics dels quals disposen ara els permeten d'analitzar-lo. El coneixem a través de les categories mentals que la ciència ha establert al llarg dels segles. el coneixem a través de la mirada distorsionadora dels nostres sentits que són diferents de, per exemple, els d'una mosca. Així, quina realitat és la real, la que percebem nosaltres o la que pot percebre una mosca? I per què ens creiem que és la nostra?

"El poder actual no mata però permet genocidis i hecatombes. Tendeix a abolir-se la pena de mort, però augmenten els holocausts." (228)

"Ara, com deien els crítics de l'escola de Frankfurt, la vida de l'intel·lectual ha de tornar-se resistència al poder". (228) Frankfurt una vegada més. La saviesa que es va començar a mostrar fa gairebé 100 anys. I nosaltres els hem girat l'esquena i hem anat de malament en pitjor. Aquesta és la realitat de l'home al tercer mil·leni.
_______________
Dintre de L'individu davant el tercer mil·lenni (La busca)
començat_ 26/09/13  /  acabat_ 26/09/13

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada